Resultaten voor basis ggz en specialistische ggz

 
 
basis ggz en specialistische ggz
ggz amsterdam - 1015 CP Amsterdam.
Lid NVPP Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Lid VKJP Vereniging voor Kinder en Jeugd Psychotherapie. Ik ben in mijn praktijk in bezit van een Kwaliteitsstatuut GGZ en een AVG-verklaring. Vergoeding via basispakket Zorgverzekering. Copyright 2018 Psychiater Amsterdam Privacyverklaring Website door Bureau Feith B.V.
Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ?
Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ? Het oude onderscheid tussen eerstelijns en tweedelijnspsychologie heeft in 2014 plaats gemaakt voor het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ GBGGZ en Specialistische GGZ SGGZ. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Toon meer
esta
FAQ Mentaal Beter FAQ Wat is basis-ggz en specialistische ggz?
Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel. Wat is de specialistische ggz? Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is.
website laten maken den haag
Basis GGZ in hoofdlijnen NVGzP.
Verwezen patiënt vanuit de eerste lijn o.a. Verwezen patiënt vanuit een andere GGZ-instelling, instelling voor medisch specialistische zorg of GGZ-praktijk. Verwezen patiënt vanuit de crisis zorg of S.E.H. Verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code bijvoorbeeld in geval van een verwijzing naar de crisis zorg, buitenlandse zorgaanbieder, bureau Jeugdzorg. AGB-code verwijzer op persoonsniveau, indien er sprake is van type verwijzer genoemd onder a tot en met d. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van de regiebehandelaar onder f. Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van iedere medebehandelaar en diens beroep. Totaal bestede directe en indirecte patiëntgebonden tijd som k. Indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek niet bij prestatie Onvolledig Behandeltraject. Verder moeten zorgverleners registratiegegevens over de door hen verleende zorg aan te leveren aan DIS. Dit betreft de zogenaamde Minimale Dataset Basis GGZ.
afwasmachine
Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Geestelijke gezondheidszorg GGZ Rijksoverheid.nl.
Kamerbrief over Aanbieding Trendrapportages GGZ 2012 en GGZ in tabellen 2011. Brief van minister Schippers VWS aan de Tweede Kamer met de Trendrapportages GGZ 2012 en GGZ in tabellen 2011 die op verzoek. Kamerstuk: Kamerbrief 28-08-2013. Voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ.
Basis Generalistische GGZ en Gespecialiseerde GGZ EMDR therapeuten.
In de GGZ geestelijke gezondheidszorg kunnen hulpverleners werkzaam zijn in de generalistische basis GGZ voorheen 1e lijn, nu BGGGZ en de gespecialiseerde GGZ voorheen 2e lijn, nu SGGZ In overleg met de verwijzende instantie meestal de huisarts wordt u verwezen naar de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ.
Doorverwijsmodel Basis-GGZ PRO Praktijksteun.
De huisarts beoordeelt die hulpvraag en wanneer het psychische problematiek betreft, gaat de huisarts na in welk echelon de patiënt het beste geholpen kan worden. We onderscheiden drie echelons beoogd per 2014.: Huisartsenzorg inclusief POH-GGZ.; Generalistische basis GGZ GBGGZ.; Specialistische GGZ SGGZ.
Basis-ggz GGZ Nederland.
U vindt het stroomschema, toelichting en de bijbehorende tabel van het Zorginstituut onderaan de pagina. Meer informatie kunt u vinden op GGZ Connect. Monitor basis-ggz 2011-2015. Stroomschema declaraties anders of niet-verzekerden. Generalistische Basis GGZ Verwijsmodel en productbeschrijvingen. Heeft u vragen of opmerkingen?
Basis GGZ of Specialistische GGZ? Psychotherapiepraktijk Amstelveen Welkom bij Ithaca, de praktijk voor psychotherapie Amstelveen.
Kind en jeugd. Basis GGZ of Specialistische GGZ? Meest gestelde vragen. Basis GGZ of Specialistische GGZ? U bevindt zich hier: Home / Basis GGZ of Specialistische GGZ? Basis GGZ of Specialistische GGZ? Sinds 1 januari 2014 is de huisarts meer verantwoordelijk voor de behandeling van psychische klachten.
Basis of gespecialiseerde GGZ? Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant.
Onze Basis GGZ: GGZuidland. GGZuidland verleent geestelijke gezondheidszorg in de Basis GGZ. Bij GGZuidland kunnen cliënten terecht met een laag complexe en matig risicovolle psychiatrische aandoening en/of een stabiele chronische psychiatrische aandoening. Het uitgangspunt bij de behandeling is het aanpakken van mentale klachten door een zo kort maar krachtig mogelijke behandeling toe te passen. GGZuidland is actief in de regio Westelijk Noord-Brabant net zoals GGZ WNB, met vestigingen in Bergen op Zoom en Roosendaal. Alle zorgverzekeraars vergoeden de zorg voor behandelingen door GGZuidland. Meer informatie en de aanmeldprocedure is te vinden op de website van GGZuidland: www.ggzuidland.nl. Onze gespecialiseerde GGZ: GGZ WNB. GGZ WNB biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De gespecialiseerde GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten. De behandeling van deze klachten doen wij op verschillende manieren. Naast reguliere ambulante behandelingen, bieden wij o.a. intensieve thuis behandeling, kortdurende klinische opname, zorg in de wijk FACT, woon ondersteunende zorg, begeleiding volgens de WMO, langdurig verblijf en crisiszorg. Meer informatie over de zorg door GGZ WNB is te vinden op de andere paginas binnen deze website. GGZ WNB is een aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg GGZ.

Contacteer ons