Bij het CliëntenBelangenBureau vind je onder andere: 

Inloop-, informatie- en adviespunt
Van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur is het inloop- informatie en adviespunt geopend voor vragen van alle burgers van Eindhoven en de Kempen rondom de geestelijke gezondheidszorg. De gastheren en gastvrouwen ontvangen je dan in de inloopruimte en helpen je graag met je vragen. 

Voorlichting voor diverse doelgroepen
Het geven van vraag- en maatgericht voorlichting aan diverse doelgroepen m.b.t. de psychiatrie, om negatieve beeldvorming t.a.v. psychiatrische cliënten bij te stellen. Daarnaast het verzorgen van themadagen, workshops en gastdocentschappen. .

Vrijwilligerswerk
De vrijwilligers en medewerkers van het CBB weten als geen ander hoe belangrijk vrijwillgerswerk voor jezelf en voor anderen is. We helpen je graag op weg naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk. We ondersteunen vrijwilligers met een psychiatrische kwetsbaarheid. Het coachen en ondersteunen van vrijwilligers bij hun werkzaamheden en persoonlijk ontwikkelingstraject.

Participatie in regionale en landelijke cliëntorganisaties
Het ontwikkelen/ vergroten van cliëntparticipatie op regionaal en landelijk niveau. Deelname aan overleg van regionale en landelijke cliënten(belangen)organisaties, zoals RCO (Regionale Cliënten Organisatie), VOICE, Zorgbelang Brabant en het Brabants Cliëntinitiatieven Overleg. Gezamenlijk themadagen organiseren en gezamelijk de belangen van cliënten uitdragen/

Themabijeenkomsten
Maandelijkst organiseert het Cliëntenbelangenbureau themabijeenkomsten over onder andere hoe het is om een label te hebben opgeplakt gekregen, hoe je na een opname je leven weer kunt oppakken en over andere onderwerpen die over herstel gaan.

Cliëntinitiatieven (mede) opzetten
Het CliëntenBelangenBureau biedt ondersteuning bij het ontplooien van cliëntgestuurde activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn: Markieza (academie voor ervaringsdeskundigheid), Het Klaverblad (bezinnignshuis voor mensen met een niet-levenswens) en de Halte (plek voor een time-out).