Workshop “Herstel en introductie” voor medewerkers

Niet iedereen heeft direct cliëntcontact vanuit z’n werk maar zeker is dat je mensen met een kwetsbaarheid tegenkomt op het landgoed. Allemaal mensen met een bijzonder verhaal, soms opmerkelijk, soms schokkend en soms aandoenlijk en af en toe gecombineerd met bijzonder gedrag. Velen van ons kennen mensen in hun omgeving die te kampen hebben met depressie, psychoses of andere vormen van levens ontwrichtende situaties. 

Verslag workshop 18 mei

Op maandag 18 mei hebben Chantal Schiks en Ellen Smeets, twee ervaringswerkers van het CBB, daarom een workshop “Herstel en introductie” verzorgd.

Ze willen de verschillende medewerkers van GGzE informeren over herstel en herstel ondersteunende zorg. Hierbij werden de volgende onderwerpen besproken:

  • waar herstellen mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving van
  • wat zijn de verschillende fases van herstel
  • hoe doen ze dit
  • wat zijn bevorderende en belemmerende factoren
  • is herstel wel mogelijk

 

Reacties op de workshop

Sander Scholten:

De workshop ‘Herstel en Introductie’, gegeven door Chantal Schiks en Ellen Smeets, was zeer interessant om bij te wonen.  Als werknemer F&I zie je vaak alleen maar cijfers en cliëntnummers met een bijbehorende diagnose. Een blik in de belevingswereld van de cliënt zelf ontbreekt hier aan.

Door deze workshop kregen wij uit eigen ervaring mee hoe cliënten zelf de zorg ervaren, hoe de psychische  toestand van invloed was en is op hun dagelijkse leven en in hoeverre ervaringsdeskundigen kunnen helpen in het herstelproces van cliënten.

Ik vond het zelf met name interessant om mijn eigen ervaringen met mensen met een psychische beperking te bespreken om zodoende meer inzicht en begrip te krijgen voor de situatie waarin zij zich bevinden. Een workshop als deze is zeer het aanraden waard voor mensen die juist wat verder van de materie afstaan. Deze workshop helpt je uiteindelijk weer een stap te kunnen zetten in het begrijpen van hoe een DBC tot stand komt.

 

Wendy van Iersel:

Op maandag 18 mei 2015 hadden mijn collega’s en ik de workshop ‘Herstel en Introductie’. De  ervaringsdeskundigen, Chantal Schiks en Ellen Smeets vertelden over hun persoonlijke ervaringen met de GGZ. Beiden spraken heel open over hun (voormalig) ziektebeeld, de gevolgen daarvan voor partners, familieleden en henzelf en de eerste en latere ervaringen met GGzE.

Wederom werd hiermee duidelijk dat iedereen in de situatie kan komen dat hulp vanuit de GGZ noodzakelijk is en dat er desondanks nog steeds een taboe op rust.

Met grote bewondering heb ik naar de verhalen geluisterd en ik vond het een zeer leerzame bijeenkomst.

 

Anita van Kessel:

Bij aanvang van de workshop “Herstel en Introductie” wist ik niet goed wat ik van deze ochtend kon verwachten. Wij, Team Opbrengsten/Subsidie, zitten toch ver van onze doelgroep “de psychiatrische cliënt” af. We komen ze tegen tijdens een wandeling op het terrein in onze pauze, maar echt contact hebben we niet. Dit wil dus ook zeggen dat wij het verhaal achter de cliënt niet weten.

Het was heel mooi om deze ochtend het verhaal te horen van Chantal Schiks en Ellen Smeets, dit zou je niet achter ze gezocht hebben. Respect voor hun openheid.    

De dames doen weer helemaal mee in de maatschappij, ze zijn nu zelfs zover dat zij werkzaam zijn bij de GGzE. Als ervaringsdeskundigen proberen zij zowel cliënten, naaste families en belangstellenden te informeren door middel van het geven van workshops.

Beiden hebben in een heel diep dal gezeten. Letterlijk, alleen nog maar op de bank hangen en niks anders meer doen dan sigaretten roken en drinken.

Schokkend om te horen wat er allemaal gebeurd is in hun leven, waardoor zij in die situatie terecht zijn gekomen. Stap voor stap hebben ze ons meegenomen in hun verhaal om te vertellen wat er gebeurd is en hoe ze geworden zijn zoals ze nu zijn. Op enig moment in hun leven hebben zij het inzicht gekregen, dat zij zelfs de enige zijn die verantwoordelijkheid moeten nemen om uit deze situatie te komen.

De rode draad in hun verhaal was zelf de regie nemen om met behulp van anderen uit een situatie te willen komen. Je kunt pas vooruitgang boeken als je zelf achter je beslissingen staat.

Daarnaast is het kijken naar wat je wel kunt veel belangrijker, dan kijken naar wat je niet kunt. Ontwikkel je talent. Nadenkend over deze workshop bedenk ik eigenlijk dat deze elementen ook op ons van toepassing zijn. Neem zelf de verantwoordelijkheid en daarmee de regie als zaken niet lopen zoals je graag zou willen. Ga je talent ontwikkelen om ergens te komen waar je graag zou willen komen.